Uusille radikaaleille keksinnöille ei ole sopivaa toimintaympäristöä Suomessa.....päinvastoin--rohkeus, ahkeruus ja ennakkoluulottomuus murhataan oikeus-saleissa olevan väärän asenteen takia.

25.10.2014 | by Inventor [mail] | Categories: Uutiset

Suomen tulevaisuus näyttää surkealta ja vanhalla tapaa emme voi enää jatkaa.
Uuden alun ottaminen näyttää ylivoimaisen vaikealta, koska olemassa olevaa taloustilannetta ei tunnusteta.
….Kansanedustajat näyttävät epärehellisiltä ja ehkä naurettaviltakin, kun vakaviin ongelmiin suhtaudutaan ohimenevinä ilmiöinä.

Keksijän matkassa mukana olleenna ymmärrän nykyään paljon paremmin valtakuntamme suuret ongelmat.
Tiedostan luovien kansalaisten tärkeyden paremman tulevaisuuden mahdollistajina.

Hyvät ideat, viisaat henkilöt ja sopiva toimintaympäristö—–ei tämä nyt niin vaikeata ole!

Uusille radikaaleille keksinnöille ei ole sopivaa toimintaympäristöä Suomessa…..päinvastoin–rohkeus, ahkeruus ja ennakkoluulottomuus murhataan oikeus-saleissa olevan väärän asenteen takia.

Asennemuutosta ei saada aikaan ilman uusia keksijöitä suojelevia lakeja.
Kansanedustajien työn pääpaino pitää saada tulevaisuusmyönteisemmäksi.

Joukkorahoittaminen tai muu uusi yksityisten henkilöiden keksintörahoitussysteemi pitää luoda pikaisesti….ajatus on ottaa koko kansa keksintörahoitukseen osalliseksi - myös pienemmillä rahasummilla pääsisi mukaan- ehkä kotitalousvähennys verotuksessa olisi mahdollinen.
….Ei siis korkeaa verotusta ja virkamiesten jakamaa rahaa—–vaan suoraa rahoitusta keksintöihin!
Keksintöjen tuomat säästöt mahdollistavat käteen jäävän rahamäärän kasvattamisen, jolloin nykyinen palkkataso tavallaan riittää paremmin ja ostovoima kasvaa itsellään.

Jokatapauksessa tarvitaan tulevaisuuden uudelleenmäärittelyä!

Terveisiä tukijoukoilta ja hengenheimolaisilta!

Asiaan yhtyy ; Emerituskeksijä.

Permalink

Paperiteollisuuden sellumassatehdas luo massatuotantoa ja alumiiniakkutehdas luo työpaikkoja sähköautoteollisuuteen ja oheislaiteteollisuuteen. Kenellä politikolla on rohkeutta tukea tätä ainutlaatuista akkukeksintöä ja saada Suomi nousuun. Tekemällä

25.10.2014 | by Inventor [mail] | Categories: Uutiset

irti lamasta, joka on pääasiassa mielen lamaa.

Luottakaa Suomen omaan yrittäjä ja keksijä joukkoon he luovat 200 000 työpaikkaa: Alumiiniakku on tämä toimiva idea jonka ympärille syntyy nämä työpaikat.

Vaalit tulossa Juha Sipilä ehdotti rahastoa 200 000 työpaikan luomiseksi, muuten kävisi mutta pitää olla vahva idea jolla on suuri ja laaja levikki, johon suuri joukko yrittäjiä saadaan mukaan yhdessä voimme luoda ne 200 000 työpaikkaa tai enemmän. Akkukeksijällä on toimiva idea alumiiniakku

Yrityksen tuote idea se melkein tuhottiin kun Suomalainen akkukeksijä tuomittiin siitä että muka ei ole keksintöä, se todella on ja sillä saadaan Suomeen tai muualle ne 200 000 työpaikkaa tai paljon enemmän. Uudenaikainen alumiiniakku.

Helpottakaa yrittämistä ja kumotkaa akkukeksijälle annettu aiheeton tuomio ja palauttakaa hänen omaisuus.
Silloin on mahdollista luoda 200 000 uutta työpaikkaa.

Kaikki on valmista aloittamiseen, vuosi prototyypin valmistamiseen ja sen jälkeen ensimmäisen vaiheen tuotannollinen tehdas käyntiin, jälleen vuosi ja toisen vaiheen tehdas käyntiin, jälleen vuosi ja kolmas tehdas käyntiin tällä välin on voinut käynnistää tuotannon sähköautoista Uudenkaupungin autotehtaassa johon tarvitaan jatkuvasti akkuja, vienti kaikkialle uusille sähköautoille jos haluaa ajaa 800 km yhdellä latauksella.

Ei pidä alkaa valmistaa vanhoja tuotteita vaan uusia, intuitiivisesti luodussa keksintöideassa jossa on osaksi tunnettuja ratkaisuja, jonka jokainen akkukemisti ymmärtää.

Helsinki 01.10.2014
Akkukeksijä Rainer Partanen

Permalink

Koiviston konklaavi 90-luvun lamassa, aiheutti sen että Oikeuslaitos ei enään välitä oikeudellisista perusteista tuomioissa, heidän nykyinen käytäntö on että voivat tuomita jos haluavat ilman perustetta. Täten Suomen oikeuslaitoksen tuomarit on itse

24.10.2014 | by Inventor [mail] | Categories: Uutiset

menettänyt oikeutuksensa jakaa oikeutta.

Emerituskeksijä.

Permalink

Oikeuslaitos pakoilee vastuutaan vääristä tuomioista, tämän myötä on tuomarit menettänyt kaiken arvostuksen kansan silmissä. Tuomarit on ammattitaidoton loisjoukko, joka työskentelee suojatyöpaikallaan ilman mitään vastuuta. Ministeri Anna-Maja Henriksson

24.10.2014 | by Inventor [mail] | Categories: Uutiset

tietää tämän mutta puolustaa heitä, kun pestinsä vuoksi ei muutakaan voi, ja toteaa että yhtään syytöntä ei tuomita. Hänet pitäisi lähettää pohjois-Koreaan se olisi sopiva paikka hänelle, siellä tuomitaan 100 % :ti syyttömiä.

Emerituskeksijä.

Permalink

Suomen kansalaisten oikeusturva asioissa on tapahtunut romahdus, kukaan ei enään ole turvassa meidän omilta virkamiehiltä ja vastuu on kansanedustajien miten on päästetty asiain tila tällaiseksi, vaalit on tulossa, ota kantaa asiaan.

24.10.2014 | by Inventor [mail] | Categories: Uutiset

Suomen politikot eduskunnassa ette voi vetäytyä vastuusta; Oikeuslaitoksen omaksuman lainvastaisen tulkinta toiminnan aiheuttamasta vääristä tuomioista, jonka johdosta kansa ei enään luota oikeuslaitoksen toimintaan. Varsinkin oppineiden joukossa on epäluottamus lähes täydellistä, vain tavallisen kansan joukossa joka ei juurikaan joudu tekemisiin oikeuslaitoksen kanssa on luottamus vain välttävä ja laskee jatkuvasti.

Lainattua Peter Fryckman ja muita oikeusryöstömurhan kohteeksi joutuneita, niistä keskustelua.

Tiainen Pekka 2.6.2014 8:25 vastaus nimelle: Matti Jalagin
UserName

Matti, kerroit vuosi sitten tällä langalla oikeuden päätöksestä, jossa oli ilmeinen virhe.

Edellä viestissäni 1.6.2014 on valitus Korkeimpaan oikeuteen 28.5.2014. Valituksessa olevat asiat ovat kaikki paikkansa pitäviä. Ulosottokaaren mukaan tuomioperustetta ei ulosottovirasto voi kyseenalaistaa, mutta kylläkin toimeenpanon ja ulosottomenettelyn. Kummastakin asiasta voi hakea itseoikaisua ulosottovirastolta ja voi valittaa käräjäoikeuteen toimeenpanoriita-asiasta ja ulosottomenettelystä. Tässä asiassa käräjäoikeus ei ole asettunut ulosoton kohteen puolelle ja asia on pitänyt aina mennä korkeimpaan oikeuteen, josta se on palautettu käräjäoikeuteen joka sittenkään ei ole muuttanut yhtään kertaan kantaansa. Valitus valtakunnan voudin virastoon ei ole johtanut mihinkään.

Ringside edellisessä viestissäsi kuvasit Suomen oikeuslaitoksen ongelmaa.

Päätelmä tässä asiassa ja tuntemissani eräiden muiden asioiden osalta on, että oikeuslaitosmenettelyssämme on perustavanlaatuinen ongelma, voi sanoa valuvika.

Se ilmenee siten, että on tehty väärä tuomio, jota hovi ja korkein ei oikaise ja sitten on tuomiosta tehty kiveenhakattua “jumalan” sanaa. Ulosotossa se ilmenee siten, että on ulosottoperuste, joka on kiveenhakattu.

Vaikka sitten asian eri haarautumissa olisi tehty oikaisuja, ei perusteasiaa muuteta. Se on kiveenhakattu. Mm. ulosottoviranomainen ei tee itseoikaisuja eikä sitten valitusta hyväksy muukaan elin kuten käräjäoikeus tai valtakunnan voudin virasto eikä oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamieskään ei puutu asiaan.

Oikeusbyrokratian rattaisiin joutunut murennetaan selkä kääntäen eikä oikeusbyrokratiasta löydy henkilöä joka katsoisi asian haaroineen kokonaisuutenaan.

Jos rattaisiin tehnyt tekee jonkin virheen, sitä käytetään tuomioperusteena, ja jos ei tee virhettä, peruste pidetään silti kiveenhakattuna.

Kiveenhakatun perusteen, vaikka se tiedetään vääräksi, perusteella tehdään tehokasta toimeenpanoa kuten ulosottoa. Tehokkuuden nimissä virtaviivaistetaan mutkat suoriksi ja sivuutetaan sellainen mikä kyseenalaistaa.

Vedotaan resurssipulaan, vaikka se helpottuisi, jos oiottaisiin vääriä tuomioita.

Suomen oikeuslaitoksen ongelmat pahenivat 1990-luvun pankkikriisissä. Pankeilla eivät olleet velkapaperit kunnossa ja ongelman ratkaisemiseksi otettiin maan tavaksi summaarinen tuomitseminen. Eli riitti kun pankki ilmoitti, paljonko vaatii.

Tämä summaarinen tuomitseminen jäi päälle ja nykyisin sitä perustellaan oikeuslaitoksen resurssipulalla.

Kansanedustajan Kaj Turunen teki eduskunnasta asiaan liittyvän eduskuntakyselyn tänä vuonna ja oikeusministeri Henriksson vastasi kirjallisesti, että velan perustetta ei voi edellyttää tutkittavaksi, koska asioita tulee vuosittain tuomioistuimiin neljä ja puoli sataa tuhatta eikä oikeuslaitos tästä selviäisi. Miksei toimita toisin päin eli jos ei ole velkakirjaa tai muuta selvää perustetta, tuomioistuin ei ota asiaa käsittelyyn?

Eläkkeelle jäänyt Suo-niminen Helsingin käräjäoikeuden tuomari sanoi pari kolme vuotta sitten, että tällainen muutos olisi hunajaa korville. Eli kyllä oikeuslaitoksessa ongelma tiedetään.

Mutta nyt ollaan tilanteessa, että vääriä tuomioita tehdään ja ylläpidetään resurssipulaan vedoten. Väärien tuomioiden uhrit ovat välikappaleita oikeuslaitoksen vaatiessa lisää resursseja ja sysätessä vastuuta muille, kun sielläkin pitäisi katsoa omaan peiliin.

Kun maan tapa on, että kun vastapuolena on pankki tai verottaja ja toisella puolella yksityishenkilö tai yritys, tuomiot ovat 100 - 0 yksityisen tai yrityksen vahingoksi, ja sitten alkaa tehokas ulosotto jauhaa sokean koneen tavoin, oikeustapausten määrä kasvaa. Jos pankki ja verohallinto tietäisivät, että niillä on riski hävitä, ne ottaisivat käyttöön sovittelevammat menettelytavat. Niitä pitäisi tuomioistuimissakin käyttää.

Nykyisellään oikeuslaitos on ajautunut syvään kriisiin. Kriisin eräs mittari on, että vuonna 2005 uusien ulosottojen määrä oli 500 000 kpl vuodessa, vuonna 2012 niitä oli 1 900 000 (1,9 miljoonaa) ja vuonna 2013 hieman enemmän. Se osoittaa, että uusi vuoden 2008 ulosottokaari on epäonnistunut ja on aiheuttanut kovemmat menettelyt.

Oikeuslaitos voi tehdä paljon kriisin selvittämiseksi muuttamalla oikeuskäytäntöjään. Siitä pitää aloittaa eikä odottaa että eduskunta säätää jotain uutta. Tietenkin paljon muutakin tarvitaan oikeuslaitoksen valuvikojen korjaamiseksi, mutta asiat eivät etene siten, että jokainen kuten tässä oikeuslaitos pakoilee omaa vastuutaan. Selvien väärin tuomioiden oikaisu on yksi asia.

Kissa pitää nostaa pöydälle eikä yrittää kiertää asiaa hautaamalla kissa elävänä. Sallittaneen tällainen kuvausvertaus asiatekstiin että asian vakavuus ymmärrettäisiin.

Korruptiota tutkivan Transparency-yhdistyksen informaation mukaan oikeuslaitokseen luottaa suurin osa suomalaisia. Valtaosa ei kuitenkaan ole ollut oikeuslaitoksessa riita-asiassa ja luottamus perustuu koulussa opittuun. Jos kuitenkin tehtäisiin vastaava kysely oikeuslaitoksessa riita-asioissa asioineiden kohdalla, negatiivinen prosentti olisi varmasti hyvin korkea.

Toisaalta valta osa ei välttämättä edes tiedosta, että heidän velka-asiansa on käynyt tuomioistuinkierroksen. Nimittäin velkoja vie asian perintäyhtiölle, kuten Lindorffille, joka teettää asiasta luottohäiriömerkinnän myös ilman käräjäoikeuskäsittelyä. Lindorffin kaltainen yhtiö vie asian sitten käräjäoikeuteen joka tekee kansliapäätöksen. Käytännössä niitä tekee joku tuomarin työtä harjoitteleva. Kansliapäätös on ulosottoperuste, jonka perusteella ulosottotoimisto käynnistää ulosoton ensin tuloista. Sitten tulevat omaisuuden realisoinnit. Velkaneuvonta neuvoo, miten maksetaan, muttei kyseenalaista tuomiota. Lindorffin kaltainen perintäyhtiö perii välistä palkkiot. Monet perintäyhtiöt kuten Lindorff ovat ulkomaisomisteisia ja olivatpa ulkomaisomisteisia tai eivät, hoitavat niin, että tulos tulee veroparatiisiin.

Kaikki palautuu olennaisesti väärien tuomioiden kysymykseen ja
-miten niitä on karsittava
-miten ne on oikaistava, ja
-miten sovittelun osuutta saataisiin radikaalisti lisättyä.

Asioissa on kuitenkin edettävä konkreettisilla askeleilla. Siten muun muassa Peter Fryckmanin kohdalla on välttämätöntä tehdä oikaisut ilman viivytyksiä vaikka koko asia on erittäin nolo Suomen oikeuslaitoksella. Mutta oikaisut ovat edellytys luottamuksen palauttamiseen oikeuslaitokseen.

Viestiä on muokannut: Tiainen Pekka2.6.2014 9:59

Asiaan yhtyy, mutta monta oikaisua tarvitaan luottamuksen palauttamiseen : Emerituskeksijä

Permalink

:: Next Page >>

Europositron weblog


Ab Europositron Oy - Keksijän blogi

| Next >

October 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Misc

XML Feeds

What is RSS?

powered by b2evolution free blog software