Innehåll Info

Info sidan

Sidorna uppdaterat 01.03.2013


FROST & SULLIVAN ÅRETS 2005 PRIS AV TEKNOLOGI INNOVATION GAVS TILL AB EUROPOSITRON OY

FROST & SULLIVAN ÅRETS 2005 PRIS AV TEKNOLOGI INNOVATION GAVS TILL AB EUROPOSITRON OY

Klicka på bilden så ser du press meddelande.

BESKRIVNING AV PRISET

Frost & Sullivans Pris av Teknologi Innovation beviljas till ett bolag (eller person), som har utfört ny forskning med resultat innovation (innovationer), som har eller har förväntning att bringa betydelsefulla bidrag till industri iakttagande tillämpning, ändring och konkurrenskraft. Denna pris honorerar kvalitet och grundligheten av bolagets forskning och utvecklings program lika bra som syn och risktagning, som möjliggjorde det att utföra sådan ansträngning.

FORSKNINGSMETODERNA

För att väljä pristagare Frost & Sullivans analytikergrupp söker uppfinnigar på marknaderna av högteknologis nyckelområdena. Urvalprocedur innefattar intervjuar av de viktigaste utvalda och omfattande, grundliga preliminära och fortsatta studier. Forskaregruppen förtecknar kandidaterna,som har företräde framför andra på basis av fastställda kvalitativa och kvantitativa bedömning. Denna studie också bedömmer forskningens genomförande, teknologiska innovation och dess betydelse eller dess potential betydelse i industrin. Den slutliga emottagaren väljas på basis av den här forskningens noggrann bedömning.

UPPMÄTNINGS KRITERIA

Därtill av förut nämnda används special kriterer när man fastslår den slutliga ordningen. Pristagaren etablerar sig utmärkt bedömande enligt följande kriterer:

-uppfinningens eller uppfinningarnas betydelse i industri och andra industrier ( om anpassande).

-upfinningens eller uppfinnigarnas möjlighet att bli standard.

-uppfinningens konkurrans förmåga jämförd andra motsvarande.

-uppfinningens eller uppfinningarnas inflytande på bolagets eller industrins tillväxt eller resultat.

-omfattning av uppfinningens eller uppfinningarnas immateriella egendom till exempel patenter, vetenskapliga publikationer eller motsvarande journal.

(Översättning från engelska)