Personer

Den elektriska utrustningen tillverkas av Europositron Oy med Rainer Partanens ledning. Ett speciell tillverkningslokal, som fyller renhetskraven för arbetet, skall hyras i Helsingfors. Tillverkningen måste ske i absolut dammfria miljöer. Rainer Partanen kommer att välja ut två personer till sin hjälp, av vilka åtminstone den ena skall vara bekant med elektrokemiska mätningar och den andra med metall- och elektrotekniska mätningar.

De utvalda personerna bör kunna arbeta självständigt, eftersom deras arbetsuppgifter kommer att innehålla anskaffning av råvaror enligt detaljerade anvisningar, rådgöra med underleverantörer om de olika delarnas beskaffenhet under tillverkningen och slutligen batteriernas hopsättning. Lokalen kommer att utrustas med alla redskap som är nödvändiga för uppbyggandet och testandet av batterierna.

Underleverantörer

Under 90-talet har Europositron Oy använt ett tjugotal underleverantörer under undersökningarna och därpå efterföljande tillverkningen och testandet av maskindelar. De viktigaste underleverantörerna har även varit med och tillverkat prototyperna som är menade för fordonen. Teräs-Rait, Oy, Helsingfors, och Rst-Soikkeli Oy, Helsingfors, har arbetat med skivornas bearbetning och klippning. Gasbeläggningen är utförd av Bodycote Lämpökäsittely Oy, Helsingfors. Ultraljudssvetsningen är utförd av VTT-Valmistustekniikka, Esbo.

Materialleverantörer har varit m.fl. Tamro Oyj, Helsingfors (kemikalier), Nordinox Oy, Helsingfors (Rst-tunnfolie), Asva Oy, Helsingfors (Al-plattor), Vantaan Kumitekniikka Oy, Vanda (elektrodplattornas förseglingar) och Suomen Plastic Oy, Helsingfors (maskinstommar).

Tester

Alla normenliga tester utförs av Europositron Oy:s yrkeskunniga personal. Efter det kommer de fabricerade ackumulatorbatteriernas funktionalitet att verifieras av ett opartiskt testföretag eller institut, som t.ex. VTT (finska statens tekniska verk). SAQ Kontroll AB eller SEMKO i Sverige.

Verifieringsapparaturens produktion och ledning

Uppfinnare Rainer Partanen är en naturlig ledare för uppdraget, eftersom han är den enda med den nödvändiga informationen.

För att bevisa att Europositron-teknologin fungerar skall ett omladdningsbart 12 V batteri produceras. Dess aluminiumplattor kommer kortvarigt att ge 200-400 A ström. Dess volym kommer att vara ca. 0,5 liter och vikt ca. 1 kg (en motsvarande bly/syra startackumulator har en volym av ca. 8 liter och väger 16 kg). Ytterligare ett bilbatteri för den elektriska bilen skall produceras, med en energikapacitet på 80kWh och som kommer att väga ca. 60kg med en volym på ca. 40 liter. Så den skulle bli 20 gänger lättare och mindre än förr.

Beräknade kostnader

1. året/EUR2. året/EUR
Hyresavgifter24 00024 000
Löner227 100227 100
Sociala kostnader90 90090 900
Prototypernas utvecklingskostnader189 300189 300
Kontorkostnader4 0004 000
Bilkostnader6 4006 400
Patentkostnader5 90025 300
Konsultkostnader100 800100 800
Juridiska kostnader29 50029 500
Undersökningsinstitut16 80032 600
Allehanda kostnader38 70038 700
Sammanlagt EUR733 400768 600

Patentkostnader till 60 länder: 1-3 år, 3 patenter ca. 1.5-3.0 milj. euro. Hela budjeten max. 4502000 euro.