Förmåner och användbarhet

För sina användare medför Europositrons teknologi avsevärda ekonomiska och ekologiska besparingar. De som drar den största nyttan är framför allt maskinägare och slutanvändare. Möjligheterna för att utnyttja teknologin inom batteriindustrin är omfattande och mångsidiga, nästan obegränsade. Kostnadsbesparingar uppkommer igenom större driftsäkerhet, effektivare batterier som dessutom medför en ökad livslängd hos de nya batterierna. Naturvänliga och lättåtkomliga råvaror ökar på kostnadseffektiviteten och minskar på naturens belastning. Europositrons teknologi kan utnyttjas iför alla typer av batterier och tillverkning i alla slags storlekar av batterier.

Målsättningar

Bolagets målsättningar är att
- tillverka prototyper för framställningsfärdiga batterier och att få dem testade på ett sakligt sätt.
- globalt sälja tillverkningslicenser som baserar sig på Europositrons teknologi.

Målsättningarna kommer att genomföras med att:
- sälja en del av bolaget för att finansiera tillverkningen av prototyperna och patentering
- ha en saklig och synlig marknadsföring av teknologin
- utnyttja pålitliga samarbetsföretag både i avseende gällande undersökningarna och utvecklingsperioden.

Marknaden

Batteribranchens marknad är mycket stor och växer hela tiden. För att vidare utvecklas har speciellt branchen av elektriska fordon väntat på en sådan här uppfinning, men synnerlig uppväxt förväntas även inom trådlös kommunikation, rymdindustrin och försvarsindustrin. Experter approximerar batteriindustrins årliga omsättning till över 21 miljarder USD, och dess tillväxttakt till ca. 20% (per år).

Marknadsföring

Den positiva nyheten om den gjorda uppfinningen har redan spridits i branschen och bolaget har därmed fått förfrågningar runt hela världen. Det finns hundratals personer och företag intresserade av uppfinningen. Bland dessa märks industrier, universitet, forskningsföretag och slutanvändare. Experter väntar på mer vetenskapligt bevismaterial som visar att den nya teknologin verkligen fungerar. Även olika medier har visat ett stort intresse för uppfinningen och dess utveckling.

Tävling

Det är naturligt, att företag som inom branschen under årtionden har byggt upp sin marknadsposition inte frivilligt kommer att avstå från sin marknadsandel utan vidare. De största marknadsaktörerna kommer att fortsätta med den beprövade batteriteknologin och ivrigt påtala den eventuella negativa effekter den nya tekniken kan medföra. Stora investeringar gjorda för flera år framåt i tiden är värd att försvara. Det är heller inte positivt att inte ligga i frontlinjen med ny teknik utan bara försvara den gamla beprövade. Det vettigaste Eupositron kan göra är att till en början koncentrera sig på de större batterierna (bilen, den elektriska bilen, tågen, truckar och specialbatterier).

Inom dess områden är tröskeln lägre för att komma in på marknaden. Europositrons teknologi kräver inga fysiska ändringar på maskinernas byggnad; de blir bara lättare och fungerar längre utan omladdning.

Resultatprognos 2015-2019

k €20152016201720182019
Omsättning1 2502 5003 75051 200104 400
Kostnader1 3511 5161 8202 1902 630
Intäkt- 1019841 93049 010101 770
Vinst-6981 37034 79772 256

Kommande aktieutdelning

ÅrStyck A-aktierÄgande
13-171023Småinvesterare
13-171600Storinvesterare
13-171000Underentreprenörer
13-1716250Rainer Partanen
13-1719873Alla aktieägare

Finansiering av prototypsproduktion

Europositron kommer att skaffa sig finansiering för prototypsproduktionen genom att sälja en del av bolagets aktiekapital med en riktad emission och/eller samtidigt försöker bolaget sälja en del av totala aktiestocken till en utländsk aktör. Förhandlingar med större utländska aktörer pågår för närvarande.

Företagets budget

Europositron Oy har inte idkat egentlig handel, utan från 1989 har all verksamhet har varit undersöknings- och utvecklingsverksamhet.

Personal och administration

Först när ackumulatorerna har blivit testade och av opartiska undersökningsinstitut fått bekräftelse på sitt fungerande är det nödvändigt att finna en ny verkställande direktör och rekrytera försäljningspersonal. Det är inte är rationellt att expandera företagets verk och utveckling innan resultatet uppnåtts. Även vid detta tillfälle kommer uppfinnaren Rainer Partanen att vara ansvarig för uppfinningens elektrokemi och teknik, som fram till dess kommer att hållas hemliga.