Uppfinnare Rainer Partanen

På 1970-talet började uppfinnare Rainer Partanen undra, varför den elektriska bilen inte blivit desto vanligare. Hela sin karriär hade han arbetat med rostfria metaller. 1982 grundade han ett eget företag inom branchen, Tietometalli Oy. För att kunna koncentrera sig på sin forskning lämnade dock Rainer Partanen det blomstrande företaget i sin brors händer.

Forskningsperioden räckte i ca. 12 år. Han bekantade sig med patenterna som hade att göra med elektriska fordon och deras kraftkällor, och satte sig in i dithörande artiklar och litteratur.

I slutet av 1980-talet, efter otaliga försök, visste uppfinnaren var lösningen var att finna. Han koncentrerade sig på att söka efter en teknologi, vars utgångspunkt var att lösgöra energi ur aluminium så att omladdning kunde ske. Då grundade han Europositron Oy för att driva vidare sin uppfinning. I början av 90-talet fick han sin slutliga idé, och så började ett utvecklingsskede som pågick i 10 år.

Under denna tid utvecklade Rainer Partanen fram strukturmodeller. Han strävade till att hitta den bästa lösningen gällande energifrigöring och omladdning av aluminium. Underleverantörer har levererat olika komponentserier till utvecklingsarbetet, och den mest effektiva lösningskonsistensen har nu hittats.

Tack vare utvecklingsarbetet har Rainer Partanen färdiga byggnadsplaner för att tillverka två produktionsfärdiga maskiner. Med hjälp av dessa kan man bekräfta aluminiumets reduktion och fullgöra mätningarna angående batteriernas fungerande. Det är fråga om en prototyp motsvarande ett nutida 12v bilbatteri, och ett 80kWh batteri för elektriska bilar.

Utvecklingsarbetet under 1990-talet har skett i den takt som Rainer Partanens ekonomiska situation har tillåtit. Alla experiment, maskinplanering, materialanskaffningar och patentansökan har finansierats av uppfinnaren själv.