Flödeschema: arbetsmoment och prototyp tillverkningen

Flödeschema: arbetsmoment och prototyp tillverkningen

1. Ordnandet av den riktade aktieemissionen och registrering. Åtgärdstid 1 månad.

2. Anskaffandet och renovation av lokaler. Här ingår även anskaffandet av möblemang och behövliga mätinstrument, och personalrekrytering. Åtgärdstid 3-6 månader.

3. Anskaffandet av råvaror (metaller och kemikalier). Leveranstid 2-6 månader.

4. Framställning av verktygen som kommer att behövas för att bearbeta elektrodplattor. Leveranstid 2-3 månader.

5. Tillverkning och bearbetning av elektrodplattor. Åtgärdstid 1-2 månader.

6. Jonbeläggning av elektrodplattor. Åtgärdstid 1-2 månader.

7. Ultraljudssvetsning av elektrodplattor. Åtgärdstid 1-3 månader.

8. Tillverkning av strömledare och anslutningar. Åtgärdstid 1 månad.

9. Tillverkning av packningsverktyg. Leveranstid 1-2 månader.

10. Tillverkning av packningar. Leveranstid 1-2 månader.

11. Tillverkning av prototypernas batterikapsel. Leveranstid 1 månad.

12. Tillverkning av elektrolyternas lösningsämnen. Produktionstid 1 månad.

13. Testandet av ultraljudssvetsningen, resistansen av elektrodplattornas elektriska flöde och andra elektriska karaktärer. Åtgärdstid 1 månad.

14. Prototypernas slutliga tester. Åtgärdstid 3 månader.

15. Prestationerna verifieras t.ex. av VTT (i Finland) eller av SEMKO (i Sverige). Leveranstid 1 månad.

16. Totalt 11-24 månader.

Projektets tidsplan

Ordningen att genomföra hela projektet.

1. Minimum finansiering 2,4 milj. Euro + 2,1 milj. Euro option. Tillsammans 4,5 milj. Euro, som ger 32 % av bolagets aktier. Tidtabell – 2013-2017.

2. Protoapparats bygg och tester 24 månader. Tidtabell 2013-2017.

3. Slutliga patentansökan lämnas, samt de globala. Tidtabell 2013-2017.

4. Opartiskt laboratorium gör testerna av apparatens fungerande. Tidtabell 2013-2017.

5. Splitt av bolagets aktier och beslut av dess notering. Tidtabell 2013-2017.

6. Handeln av lisensrättigheter för tillverkning av batterier. Tidtabell 2013-2017.